Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Rais

Tume ya Utumishi wa Umma

Wasiliana Nasi

Contact Info

Tume ya Utumishi wa Umma, S. L. P 9143, Dar es Salaam

Barabara ya Morogoro, Ubungo Plaza Ghorofa ya 8


Nukushi: +255 22 2460117

Simu: +255 738 166 703

Barua Pepe: secretary@psc.go.tz

Tovuti: www.psc.go.tz


Kurasa za Karibu

Hakimiliki © 2014. Tume ya Utumishi wa Umma. Haki zote zimehifadhiwa.