Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Rais

Tume ya Utumishi wa Umma

Mamlaka ya Tume

Mamlaka ya Tume

Mamlaka ya Tume yameainishwa katika Kifungu cha 10(1)(2) cha Sheria tajwa hapa juu ambayo ni:-

i) Kuwaita Watendaji Wakuu kutoa maelezo kuhusu utendaji kazi usioridhisha pale Tume inapokuwa na ushahidi au malalamiko yanayohusu ukiukwaji wa Sheria, kanuni na taratibu;

ii) Kuchukua hatua kupitia Mamlaka zao za Nidhamu Watendaji Wakuu watakaoshindwa kuwachukulia hatua watumishi walio chini yao wenye utendaji usioridhisha kwa mujibu wa Sheria, Kanuni na Taratibu; na

iii) Kuzitaka Mamlaka za Ajira kuwasilisha taarifa ambazo tume itazihitaji kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake.


 

Mamlaka ya Tume 02.pdf

Taarifa Kwa Vyombo vya Habari

31-05-2022

TAARIFA KWA UMMA

Kurasa za Karibu

Hakimiliki © 2014. Tume ya Utumishi wa Umma. Haki zote zimehifadhiwa.