Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Rais

Tume ya Utumishi wa Umma

Mwenyekiti na Makamishna wa Tume

Kwa mujibu wa Kifungu cha 9(1) cha Sheria ya Utumishi wa Umma, Sura ya 298 (Marejeo ya mwaka 2019) kikisomwa kwa pamoja na Aya Na.14(1) ya Taratibu za Uendeshaji za Utumishi wa Umma za mwaka 2003, Tume ya Utumishi wa Umma inaundwa na Mwenyekiti na Wajumbe 6 ambao huteuliwa na Rais.

Aidha, kwa mujibu wa Kifungu cha 14(1) na (2) cha Sheria ya Utumishi wa Umma, Sura ya 298 (marejeo ya mwaka 2019). Tume ina Katibu ambaye ndiye Mtendaji Mkuu na huteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

 

 Mwenyekiti na Makamishna.pdf

Taarifa Kwa Vyombo vya Habari

31-05-2022

TAARIFA KWA UMMA

Kurasa za Karibu

Hakimiliki © 2014. Tume ya Utumishi wa Umma. Haki zote zimehifadhiwa.